Tävlingsregler

Kul att du vill vara med i Andelsjakts tävlingar!

Nedan hittar du våra tävlingsvillkor som du behöver godkänna innan du deltar våra tävlingar. Genom att delta i tävlingarna godkänner du våra tävlingsvillkor.

Tävlingarna organiseras av Andelsjakt AB (nedan Andelsjakt) och är inte på något sätt sponsrade, i samarbete med eller administrerade av Svenska Spel.

Tävlande måste vara bosatta i Sverige och vara minst 18 år.

Såvida inget annat anges behöver alla tävlande ha egna konton på Andelsjakt.se.

Såvida inget annat anges kan man bara delta en gång per tävling eller skicka in ett tävlingsbidrag per tävling.

Priser, regler och tidsperioder för tävlingarna finns beskrivna för varje enskilt tävling.

Vinstskatt betalas av vinnaren.

Villkoren i tävlingarna kan ändras med kort varsel och utan förvarning. Användarnamnet som Du tävlar från, måste vara skapad i enighet med våra Allmänna villkor.

Vinnarna kommer kontaktas via e-post samt annonseras på andelsjakt.se. Får Andelsjakt ingen återkoppling senast 7 dagar efter att Andelsjakt har kontakt vinnaren, har Andelsjakt rätt att utse en annan vinnare.

Såvida inget annat anges kommer vinsten skickas via e-post.

Andelsjakt förbehåller sig rätten att publiceras vinnarens användarnamn som används på andelsjakt.se, på Andelsjakts webbplats och sociala mediekanaler samt på Andelsjakts samarbetspartners sociala mediekanaler.

Andelsjakt kan komma att skicka e-postmeddelanden till tidigare deltagare med information om framtida tävlingar. Deltagarna kan när som helst avprenumerera från dessa e-postmeddelanden.

All informationen skickas in i samband med tävlingar lagras och används i enlighet med personuppgiftslagen GDPR.

Anställda på Andelsjakt samt anhöriga och vänner till Andelsjakts personal får ej delta i tävlingar.

Andelsjakt förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort tävlingsbidrag ur tävlingar om Andelsjakt misstänker eller bedömer att den tävlande har fuskat. Andelsjakt har även rätt att ta bort den tävlandes konto på Andelsjakt vid fusk.

Andelsjakt ansvarar inte för tryckfel eller skada p.g.a. force majeure såsom brand, olycksfall, strejk eller liknande.