Allmänna villkor & integritetspolicy

Allmänt

Denna Integritetspolicy gäller mellan Andelsjakt AB, org.nr. 559355-7894 (nedan ”Andelsjakt”,”vi” eller ”oss”), och dig som besökare (nedan ”du”, medlem”, ”spelare”, "användare"), när vi samlar in uppgifter från dig i samband med att du besöker vår webbplats andelsjakt.se eller när du kontaktar oss via mail eller kontaktformulär på vår webbplats.

Andelsjakt är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss på Andelsjakt. Med ”personuppgifter” menar vi all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Detta kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller din IP-adress. Denna integritetspolicy förklarar vilka personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål som vi samlar in dessa uppgifter.

Samtycke

Genom att du t.ex. klickar på ”Jag godkänner Andelsjakt integritetspolicy” i anslutning till att du skickar in ett formulär via vår hemsida samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter på det sätt som framgår av vår integritetspolicy. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till delar av, eller hela, behandlingen av dina personuppgifter enligt denna Integritetspolicy, inklusive samtycket för reklam och marknadsföring. Du gör detta genom att skriftligen meddela Andelsjakt att du tar tillbaka ditt samtycke. Personuppgifter som behandlas: När du kontaktar oss via formulär på vår hemsida kan vi komma att samla och använda följande personuppgifter:

  • Ditt fullständiga namn
  • Ditt mobiltelefonnummer
  • Din e-postadress

När du besöker vår webbplats inhämtar vi viss information automatiskt. De personuppgifter som vi kan komma att samla in automatiskt och använda är följande: information om hur du använder dig av tjänsten/webbplatsen teknisk information, t.ex. den URL som du använder för att få åtkomst till hemsidan, IP-adress, unikt enhetsnummer (unique device ID), språk och information om identifiering, typ av webbläsare, nätverks- och datorprestanda samt information om vilket operativsystem du använder lokaliseringsuppgifter.

Läs gärna mer om hur vi använder cookies på https://andelsjakt.se/cookies.

Ändamålen med vår personuppgiftsbehandling

Vår behandling av dina personuppgifter sker med stöd av ditt samtycke. De personuppgifter vi samlar in från dig behandlar vi för t.ex. för att kunna marknadsföra våra tävlingar, skicka nyhetsbrev, webbtjänster samt för att kunna skicka information till dig om Andelsjakt via e-post. Sådan information kan bl.a. innefatta marknadsföring av Andelsjakt egna tjänster eller tjänster från Andelsjakts partners, genom nyhetsbrev eller annan typ av e-postmarknadsföring.

Vi behandlar också de insamlade personuppgifterna för att kunna analysera, löpande arbeta med och förbättra din användarupplevelse av våra tjänster och vår webbplats samt för att säkerställa vår webbplats tekniska funktionalitet. Vi överför inte dina personuppgifter till tredje part om det inte är absolut nödvändigt. Det kan vara för att fullgöra förpliktelser enligt lag, t.ex. vid förfrågan från myndighet, för att bevara våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- och tekniska problem. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföring så kan du alltid kontakta Andelsjakt och återta ditt tidigare lämnade samtycke till marknadsföring.

Vi sparar dina personuppgifter i den omfattning som är nödvändig under hela den period som du har konto hos oss eller som du t.ex. prenumererar på våra nyhetsbrev. När ditt konto hos oss är avslutat, eller om du väljer att avsluta din prenumeration på våra eventuella nyhetsbrev, så kommer vi radera dina personuppgifter.

Informationen på andelsjakt.se tillhandahålls utan garantier av något slag. Vi garanterar inte att informationen som finns på webbplatsen kommer är felfri. Vi garanterar inte heller att funktionerna som finns på webbplatsen kommer att vara felfria. Andelsjakt strävar efter att visa och presentera så korrekt information som möjligt. Vi kan dock inte garantera detta. Majoriteten av informationen gällande spel, resultat, omsättning etc. kommer från tredje part via olika API:er. Kontrollera därför alltid dina avslutade system hos din spelarrangör.

Andelsjakt tar inget ekonomiskt ansvar för bruk av webbplatsen som berör förlorad information, utebliven vinst eller annan ekonomisk förlust, som sker i samband med användning av webbplatsen.

Observera att webbplatsen andelsjakt.se inte ägs eller drivs av Svenska Spel utan av företaget Andelsjakt AB.

Andelsjakt är inte heller en spelombud eller vadslagningsarrangör.

Rätten att stänga av och inaktivera konton

Andelsjakt har rätt att utan att meddela stänga av eller tillfälligt inaktivera konton som missbrukar vår tjänst, medvetet uppger felaktiga uppgifter på historiska vinster och spelade system, publicerar annonser och inlägg med grovt och kränkande språk eller bilder, eller på andra sätt har en negativ inverkan på vår tjänst.

Innehåll med externa länkar och källor

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser och källor som kommer från tredje part. Notera att dessa länkar/källor alltid endast visas på vår sida för informativt ändamål. De flesta av våra externa länkar leder till våra samarbetspartners som erbjuder produkter och innehåll som är relaterade till sportresultat och spel. Andelsjakt har ingen kontroll över innehåll på dessa externa webbplatser, eftersom dessa hanteras av tredje part.

Andelsjakt har inget ansvar för det innehåll som har länkats till andelsjakt.se.

Andelsjakt förbehåller sig rätten att marknadsföra innehåll av spelrelaterade aktiviteter. Andelsjakt tar ansvar och uppmanar att du som besökare och spelare alltid ska använda informationen endast i ett underhållande och säkert syfte. Det är alltid användarens ansvar, hur denne använder den information som finns att hämta på vår webbplats. Andelsjakt rekommenderar alltid ansvarsfullt spelande. På andelsjakt.se finns även tydliga kontaktuppgifter till Stödlinjen för besökare och spelare som har ett behov av stöd.

Länkar till och från samarbetspartners

Denna webbplats innehåller länkar från samarbetspartners. När vi länkar till tredje part, kan vi använda s.k. affiliatelänkar som omdirigerar dig till samarbetspartners webbplatser. Andelsjakt kan komma att få provision när du klickar på sådana länkar och sedan spelar eller registrerar dig på den externa webbplatsen. Detta innebär inte några extra kostnad för dig som besökare.

Underleverantörer

Andelsjakt är ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter följer tillämpliga lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter avseende personuppgiftsbehandling. Andelsjakt kan använda sig av underleverantörer (”personuppgiftsbiträden”) för att kunna behandla dina personuppgifter för de ovan angivna ändamålen. Andelsjakt kan t.ex. använda personuppgiftsbiträden för att hantera datalagring på externa servrar, IT-och kundsupport, utföra kundanalyser och analysera användarupplevelsen och användningen av tjänsten.

Personuppgiftsbiträden kommer ha samma skyldigheter som Andelsjakt beträffande behandlingen av dina Personuppgifter. Säkerhet: Du kan alltid känna dig trygg när du uppger personuppgifter till Andelsjakt. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter. Alla lösenord hanteras t.ex. av Google Firebase.

Rätt till utdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt få information om och bekräftelse på vilka personuppgifter Andelsjakt behandlar om dig. För att ta del av den informationen skickar du en förfrågan till oss. Om det visar sig att några personuppgifter är inkorrekta eller vilseledande har du rätt att begära korrigering av dessa. Du har även rätt att begära att vi raderar eller blockerar dina personuppgifter, t.ex. om du återkallat ditt samtycke till behandlingen. Vi understryker dock att om vi enligt lag är skyldiga att förvara dina personuppgifter, så kan dina personuppgifter endast blockeras. Vid begäran har du också rätt att ta med dig dina personuppgifter från oss.

Förändring i vår verksamhet

Andelsjakt kan komma att överlåta sina avtalade rättigheter och skyldigheter gentemot dig. Om det sker förändringar i ägandet av Andelsjakts verksamhet, har vi rätt att överföra och överlåta din information, inklusive ditt användarkonto och dina personuppgifter till de nya ägarna så att de kan fortsätta erbjuda dig tjänsten. De eventuella nya ägarna måste uppfylla de åtaganden och skyldigheter vi åtagit oss enligt denna Integritetspolicy. Ändring av denna policy: Vi kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy vid behov. Den uppdaterade policyn kommer att publiceras på vår webbplats andelsjakt.se.

Rätt att klaga

Om du anser att vi agerat felaktigt i fråga om behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att vända dig med ditt klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy hör av dig till Andelsjakt AB via e-postadressen: info@andelsjakt.se